Vị trí:

Tầng 1 - Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Cửa vào phòng thí nghiệm BKEMMA nằm ở cạnh bên của thư viện, phía nhìn ra hồ Tiền.

 

Địa chỉ gửi thư:

Phòng thí nghiệm BKEMMA, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), 40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


hoặc


Phòng thí nghiệm BKEMMA, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Đại học Bách khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Email: contact [at] bkemma.edu.vn


Fb: facebook.com/bkemma.edu.vn


Vị trí phòng thí nghiệm BKEMMA