Phòng thí nghiệm BKEMMA được trang bị đầy đủ cho các phép đo hiển vi điện tử và vi phân tích. Phòng thí nghiệm có các thiết bị:

 

  • Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HRTEM): FEI Tecnai G2 F20 (Mỹ)


hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

 

  • Hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM): JEOL JSM-7600F (Mỹ) được tích hợp đầu thu phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS): Oxford Instruments 50 mm2 X-Max (Anh) và đầu dò huỳnh quang catôt (CL): Gatan MonoCL4 (Anh). (Đăng kí SEM ở đây).


hiển vi điện tử quét (SEM)


BKEMMA cũng sử dụng các thiết bị tiên tiến khác ở viện AIST để phục vụ cho việc chế tạo và khảo sát mẫu (xem danh sách các thiết bị ở đây).