Phòng thí nghiệm BKEMMA đang tìm kiếm các ứng viên nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia các dự án nghiên cứu của phòng thí nghiệm. Vui lòng liên hệ qua email: contact [at] bkemma.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với người hướng dẫn (xem thông tin liên hệ trong mục Nhân sự) để trao đổi chi tiết.